แบบตอบรับการฝาก (URL)

แบบตอบรับการฝาก (URL)

แบบตอบรับการฝาก (URL) สามารถคลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี More »

การแข่งขันหมากล้อม GO Festival Tournament 2017

การแข่งขันหมากล้อม GO Festival Tournament 2017

สมาคมกีฬาหมากล้อมหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาห More »

 

แบบตอบรับการฝาก (URL)

แบบตอบรับการฝาก (URL) สามารถคลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี

การแข่งขันหมากล้อม GO Festival Tournament 2017

สมาคมกีฬาหมากล้อมหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาห

MAMA CUP GO INTERNATIONAL TOURNAMENT 2017

บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้

TRUEVISIONS – THE MALL GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2015

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันหมากล้อม TRUEVISIONS –

PIM กับสถาบัน Happy Genius

โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ภายใต้การบริหารงานของบ

TRUEVISIONS – THE MALL GO 2014

กำหนดการแข่งขันหมากล้อม, สถานที่แข่งขัน TRUEVISIONS 

น้องซัน ออกรายการหนูน้อยกู้อีจู้

รายการหนูน้อยกู้อีจู้เป็นรายการเกี่ยวกับเด็กที่จะนำเด็ก

น้องเจ๋งให้สัมภาษณ์รายการ Morning Kids

น้องเจ๋งนักเรียน  Happy Genius คนเก่งของเรา ได้มีโอกาสไ

หมากล้อม “ชนะได้ เพราะไม่คิดเอาชนะ”

โกะ(GO) หรือหมากล้อม เป็นกีฬาที่แสดงความยืนยาวและไพศาลอ

ประโยชน์ที่ได้จากการเล่นหมากล้อม

หมากล้อมกับนักบริหาร ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี ได