TRUEVISIONS – THE MALL GO 2014

กำหนดการแข่งขันหมากล้อม, สถานที่แข่งขัน TRUEVISIONS – THE MALL GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2014 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี แข่งขันระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2557 ณ. MCC Hall ชั้น4 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน โดยการแข่งขันหมากล้อมรายการนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทดั้ง, ประเภทคิว, ประเภทมือใหม่อายุ 11 ปีขึ้นไป, ประเภทมือใหม่อายุไม่เกิน 10 ปี (นับตามวันเกิดไม่น้อยกว่าวันที่ 3 ต.ค. 2003)
กำหนดการแข่งขัน

TRUEVISIONS – THE MALL GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2014

ประเภท คิว(Kyu) – ดั้ง(Dan)

วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557

08.00 – 08.30 น.                        ลงทะเบียน

09.00 – 11.00 น.                        การแข่งขันรอบที่ 1

11.00 – 11.30 น.                        พิธีเปิดการแข่งขัน

11.30 – 12.30 น.                           พักกลางวัน

12.30 – 14.30 น.                        การแข่งขันรอบที่ 2

15.00 – 17.00 น.                        การแข่งขันรอบที่ 3

18.30 – 20.30 น.                        การแข่งขันรอบที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557

09.00 – 09.30 น.                       ลงทะเบียน

09.30 – 11.30 น.                        การแข่งขันรอบที่ 5

11.30 – 12.30 น.                        พักกลางวัน

12.30 – 14.30 น.                        การแข่งขันรอบที่ 6

15.00 – 17.00 น.                        การแข่งขันรอบที่ 7

17.30 – 18.00 น.                        ประกาศผลรางวัล

***************************************************************

กำหนดการแข่งขัน

TRUEVISIONS – THE MALL GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2014

ประเภทมือใหม่

วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557

08.00 – 09.20 น.                    ลงทะเบียน

10.00 – 10.40 น.                    การแข่งขันรอบที่ 1

11.00 – 11.30 น.                    พิธีเปิดการแข่งขัน

11.30 – 12.30 น.                     พักกลางวัน

12.30 – 13.00 น.                    การแข่งขันรอบที่ 2

13.10 – 13.40 น.                    การแข่งขันรอบที่ 3

13.50 – 14.20 น.                    การแข่งขันรอบที่ 4

14.30 – 15.00 น.                    การแข่งขันรอบที่ 5

15.10 – 16.40 น.                    การแข่งขันรอบที่ 6

17.30 – 18.00 น.                    ประกาศผลรางวัล

หมายเหตุ : เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

สถานที่แข่งขัน MCC Hall ชั้น4 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เปิดรับสมัคร

15 กันยายน 2557 – 1 ตุลาคม 2557  (งดรับสมัครหน้างาน)