หนังสือหมากล้อม

หลักการเล่นหมากล้อมเบื้องต้น เล่ม 1

ราคา : 250 บาท 199 บาท

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ยังเล่นหมากล้อมไม่เป็นเลย หรือผู้ที่พอมีพื้นฐานมาบ้างเล็กน้อย ทั้งยังเหมาะต่อผู้ที่ศึกษาด้วยตนเอง หรือนักเรียน, นักศึกษาสำหรับใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนใน สถาบันการศึกษาที่มีการเปิดสอนวิชาหมากล้อม

เรตติ้ง:
  • User6

    Great Plugin