หนังสือหมากล้อม

คิดแบบโปร เดินแบบเซียน 9 ดั้ง เล่ม 2

ราคา : 250 บาท 220 บาท

หนังสือเล่มนี้จะสอนให้เราได้ฝึกฝนและพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมต่าง ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน ไม่หมกมุ่นหรือหล่ะหลวมเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่สอนให้เราได้เข้าถึงวิธีแห่งการคิดที่ถูกต้อง นำเราไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ แม้ว่าในปัจจุบันไม่มีโปรคนใดมองในมุมกว้างได้ทะลุปรุโปร่งส่วนบรรดามือสมัครเล่นอย่างเรา ๆ ยังรู้สึกว่าการมองในมุมกว้างไม่สนุกและไม่มีคุณค่าหรือไม่เคยคิดถึงมันเลย แต่ความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน ถ้าเราได้พยายามตั้งใจฝึกฝน เราจะค่อย ๆ ก้าวไปข้างหน้าทีละขั้น พร้อม ๆ กับรสชาติและความสุขที่เพิ่มมากขึ้นใน แต่ละขั้น พร้อมกับรสชาติและความสุขที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละขั้นที่เราก้าวขึ้นไป

เรตติ้ง:
  • User4

    Great Plugin