หนังสือหมากล้อม

50 โจทย์ วัดระดับฝีมือ

ราคา : 250 บาท 200 บาท

โจทย์ในเล่มนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก ประกอบด้วย 20 ปัญหาเกี่ยวกับการเล่นในระยะเปิดเกม ส่วนสอง ประกอบด้วย 20 ปัญหาเกี่ยวกับการเล่นในระยะสัปยุทธ์ ส่วนสาม ประกอบด้วย 10 ปัญหาเกี่ยวกับการเล่นในระยะปิดเกม

เรตติ้ง:
  • User3

    Great Plugin