หนังสือหมากล้อม

โจเซกิหิมะถล่ม

ราคา : 250 บาท 220 บาท

โจเซกิหิมะถล่ม นับเป็นโจเซกิที่ยากที่สุดโจเซกิหนึ่ง เคียงคู่กับไทซาโจเซกิ ยากเพราะความเปลี่ยนแปลงที่มากมายและสลับซับซ้อน ยากเพราะไม่มีตำราเล่มไหนที่พูดถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างละเอียดทุกความเป็นไปได้ แต่เป็นความยากบนความสุขและความสนุกที่ว่า การศึกษาถึงโจเซกิหิมะถล่มนี้ยังไม่สิ้นสุดแม้กระทั่งในมวลหมู่นักหมากล้อมมืออาชีพในการศึกษาตำราเล่มนี้ระหว่างที่เราทำความเข้าใจ โจเซกิเรายังจะได้ฝึกฝนเทซูจิ และหมากเป็นหมากตายที่เกี่ยวพันโจเซกินี้ไปด้วย แน่นอนว่าหลักการอ่านตำราเล่มนี้ผ่านไปสัก 3 รอบ พลังในการเดินหมากของเราจะต้องเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

เรตติ้ง: