หนังสือหมากล้อม

อิทธิพลสนามพลังและความหนาแน่น

ราคา : 250 บาท 220 บาท

หนังสือเล่มนี้เราได้แสดงตัวอย่างที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ในการเล่นทั้งที่เกี่ยวกับโจเซกิ, การเปิดเกม, การเล่นแต้มเท่า, การเล่นแต้มต่อ เพื่อพัฒนาไปสู่ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้เรื่องความหนาแน่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ทั้งในเรื่องจะสร้างความหนาแ่น่นอย่างไร จะบั่นทอนความหนาแน่นของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างไร นอกจากนั้นยังมีความรู้ในอีกหลาย ๆ รูปแบบตามตัวอย่างที่มีอยู่มากพอสมควรในหนังสือเล่มนี้

เรตติ้ง: