หนังสือหมากล้อม

คิดแบบโปร เดินแบบเซียน 9 ดั้ง เล่ม 1

ราคา : 250 บาท 200 บาท

โอตาเกะ ฮิเดโกะ 9 ดั้ง โปรชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า "เวลาที่เขาเล่นหมากล้อม ผลแพ้ชนะ ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกอะไร แต่เขาจะรู้สึกแย่มาก ๆ ถ้ารูปร่างหมากที่เขาเดินออกมามีรูปร่างที่ไม่ดี" กล่าวโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งว่า "ความเข้าใจเรื่อง รูปร่างหมากที่ดีจะทำให้กระบวนหมากของเรา ท่องทะยานไปทั่วทั้งกระดานประดุจหนึ่งขุนพลสวรรค์"

เรตติ้ง: