ทำเนียบอาจารย์

 

a_ohชื่อ อ.หัสดินทร์ เอกสิงหชัย (อ.โอ้)
ระดับ 5 ดั้ง
แชมป์หมากล้อมประเทศไทย ปี พ.ศ. 2542, 2545
การศึกษาปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คอร์สที่สอนระดับ 6 – 12
shutto1ชื่ออ.คณิต คำหงษา (อ.ชัช)
ระดับ 1 ดั้ง
อ.สอนหมากล้อม รร.ปัญญาภิวัฒน์
ผู้ฝึกสอนหมากล้อมมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้จัดการทีมหมากล้อมจังหวัดปทุทธานี
การศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คอร์สที่สอนระดับ 1 – 9
jorjane1ชื่ออ.พรวลัย กุลวงษ์ (อ.เจน)
ระดับ 1 ดั้ง
เหรียญทองแดงกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 2554
เหรียญทองแดงกีฬาแห่งชาติ 2554
เหรียญเงินกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 2555
คอร์สที่สอนระดับ 1 – 6
a_eakชื่ออ.เอก ชูโชติถาวร (อ.เอก)
ระดับ4 ดั้ง
คอร์สที่สอนระดับ 1 – 8
a_edชื่ออ.พรเทพ แซ่เจีย (อ.เอ็ด)
ระดับ1 ดั้ง
การศึกษากำลังศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
คอร์สที่สอนระดับ 1 – 6
a_auyชื่ออ.ชานนท์ สุวรรณนามัย (อ.อุ๋ย)
ระดับ1 ดั้ง
การศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คอร์สที่สอนระดับ 1 – 6
a_mascotชื่ออ.ศักดิ์พงษ์ จำปาม่วงศรีสุข (อ.เอ็ด)
ระดับ1 ดั้ง
คอร์สที่สอนระดับ 1 – 6