คำถามที่พบบ่อย

ถาม : ลูกของฉันอายุได้ 3 – 4 ขวบ แล้ว เรียนหมากล้อมได้ไหม?
ตอบ : ได้ครับ แต่ว่าลูกของคุณต้องมีความสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว หากว่าผู้ปกครองยัง ไม่วางใจ สามารถที่จะเข้าร่วมในห้องเรียนด้วยได้ ความจริงแล้ว เด็กช่วงอายุนี้เป็นช่วงที่ สมองมีการพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว หมากล้อมจะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะทางความคิดแล้วยังฝึกนิสัยช่างคิดอีกด้วย

ถาม : แต่ละห้องควรมีนักเรียนกี่คน ครูจึงดูแลทั่วถึง?
ตอบ : ไม่ควรเกิน 20 คน แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 10 คน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีผู้นำกลุ่มอยู่ประมาณ 1-2 คน

ถาม : ลูกของฉันซนและดื้อมากๆ ทำให้เข้ากับคนอื่นๆไม่ได้ กรณีนี้เรียนหมากล้อมได้ไหม?
ตอบ : เด็กๆในกรณีนี้เหมาะที่จะเรียนหมากล้อมอย่างมาก ครูของเราก็เป็นครูที่มีประสบการณ์ หมากล้อมยังสามารถช่วยเหลือเด็กๆที่มีปมด้อยหรือเก็บกดได้ โดยจะช่วยเพิ่มความเชื่อ มั่นให้แก่เขา การเล่นหมากล้อมช่วยให้เขาแลกเปลี่ยนทางความคิดกับผู้อื่น และค่อยๆ เข้ากับกลุ่มได้ อย่างไรก็ดี เด็กๆทุกคนควรได้รับความสนับสนุนจากผู้ปกครองและครู อย่างเต็มที่

ถาม : การเรียนแต่ละครั้งใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง ฉันกลัวว่าลูกของฉันจะนั่งนิ่งๆได้ไม่นาน
ตอบ : อาจารย์ของเราจะใช้วิธีการที่สนุกสนานในการสอน โดยใช้เวลาในการบรรยาย 45 นาที เวลาที่เหลือจะให้นักเรียนฝึกซ้อมกัน โดยมีอาจารย์อยู่ข้างๆและคอยแนะนำ

ถาม : ถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันมากัน 2 คน มีส่วนลดไหม?
ตอบ : ถ้าเป็นครอบครัวเดียวกัน ตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไปจะลด 20 %

ถาม : เรียนจบแล้วจะมีหนังสือรับรองให้ไหม
ตอบ : มีครับ ซึ่งจะแบ่งระดับออกเป็นดั้งและคิวโดยได้รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย