ขั้นตอนการซื้อสินค้า

1. มองหาสินค้าที่คุณต้องการ
2. เมื่อได้สินค้าที่คุณต้องการแล้วจดชื่อสินค้า ขนาดสินค้าและราคา ไว้
3. ทำการชำระค่าสินค้าตามขั้นตอน
4. เมื่อทางบริษัทได้รับเอกสารรายการสั่งซื้อ และหลักฐานการชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว
ทางบริษัทจะติดต่อกลับหาท่าน เพื่อแจ้งกำหนดวันรับสินค้า

วิธีการชำระเงิน    

ท่านสามารถชำระเงินได้ 2 วิธี คือ
1. ชำระค่าสินค้าโดยโอนผ่านตู้ ATM ได้ทั่วประเทศ
2. ชำระค่าสินค้าโดยโอนผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร โดยสั่งจ่าย

ธนาคาร กรุงเทพ   สาขา  สุรวงศ์  ชื่อบัญชี หัสดินทร์ เอกสิงหชัย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 147-42-73925

หลังจากที่ท่านได้โอนชำระค่าสินค้าแล้วกรุณาส่งข้อความแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ซื้อและที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้ามาที่เบอร์ 081-5649566

– ปฏิบัติตามขั้นตอน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จดหมายเลขอ้างอิงการชำระเงิน
– เมื่อเสร็จทุกขั้นตอนสามารถโทรมายืนยัน การชำระเงินได้ที่ 081-5649566