การแข่งขันหมากล้อม GO Festival Tournament 2017

สมาคมกีฬาหมากล้อมหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และสถาบัน Happy Genius จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Go Festival Tournament 2017 ในวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 72,500 บาท 

Low Kyu (ระดับ 10K-8K)หมายถึงระดับ คิว ที่มีความรู้และทักษะการเล่นมือใหม่ ถึงปานกลาง

 • เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1,500 บาท
 • เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1,000 บาท
 • เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 500 บาท

Middle Kyu (ระดับ 7K-4K) หมายถึงระดับ คิว ที่มีความรู้ มากกว่าระดับมือใหม่ ใกล้เคียงระดับสูง

 • เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2,000 บาท
 • เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1,500 บาท
 • เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1,000 บาท

High Kyu (ระดับ 4K-1K) หมายถึงระดับ คิว ที่มีความรู้และทักษะการเล่นระดับสูง ใกล้เคียงระดับดั้ง

 • เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 4,000 บาท
 • เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2,000 บาท
 • เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1,500 บาท

Low Dan (ระดับ 1D-3D) หมายถึงระดับ ดั้ง เปรียบเทียบได้กับระดับสายดำ

 • เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 8,000 บาท
 • เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 5,000 บาท
 • เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 4,000 บาท
 • เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  จำนวน 1,500 บาท
 • เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จำนวน 1,000 บาท

High Dan (ระดับ 4D-7D) หมายถึงระดับ ดั้ง ในระดับสูง

 • เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 15,000 บาท
 • เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 10,000 บาท
 • เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 8,000 บาท
 • เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 3,000 บาท
 • เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จำนวน 2,000 บาท

รวมมูลค่าเงินรางวัล 72,500 บาท พร้อมกับผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน สามารถกรอกใบสมัครเข้าแข่งขันได้ที่

สมัครการแข่งขัน คลิก…

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :