เม็ดหมากล้อม

เม็ดหมากล้อม เม็ดใหญ่

import จากต่างประเทศ เป็นเม็ดคุณภาพดีทีทำจาก วัสดุพิเศษ มีน้ำหนักเหมาะมือเป็นเม็ดสไตล์ญี่ปุ่น เวลาวางจะมีเสียงหนักแน่น พร้อมโถใส่เป็นไม้ ออก แบบมาเพื่อเฉพาะ หมากล้อม เม็ดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มม. ความสูง 9.5 มม. 181 เม็ด

ราคา : 2000 บาท 1600 บาท

เม็ดหมากล้อม เม็ดเล็ก

import จากต่างประเทศ เป็นเม็ดคุณภาพดีทีทำจาก วัสดุพิเศษ มีน้ำหนักเหมาะมือ เป็นเม็ดสไตล์ญี่ปุ่น เวลาวางจะมีเสียงหนักแน่น พร้อมโถใส่เป็นไม้ ออก แบบมาเพื่อเฉพาะ หมากล้อม เม็ดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20.3 มม. ความสูง 7.5 มม. 160 เม็ด พิเศษ!!! แถมกระดานบาง 1 แผ่น

ราคา : 800 บาท 600 บาท